NIET ALTIJD EVEN MAKKELIJK
Onze bewoners in de proeftuin aardgasvrij in Overwhere-Zuid staan allemaal voor een belangrijke keuze. Gaan ze overstappen van aardgas op een andere warmtebron? En zo ja, welke warmtebron wordt het dan? 

Het team Gasvrij van de gemeente Purmerend heeft in 2020 een klein wijkje (de pilot) met 95 huizen en een school vrijwel helemaal aardgasvrij gemaakt. Daar is veel van geleerd en met die geleerde lessen is de overstap gemaakt naar de volgende deelwijk binnen de proeftuin: blok1, de straten rond de Scheldestraat. Ook daar hebben de bewoners inmiddels hun keuze gemaakt, ze hadden daarvoor de tijd van april 2021 tot eind januari 2022. Binnenkort start het team in blok2 - de straten rond de Rijnstraat. De geleerde lessen uit blok1 worden in blok2 in de praktijk gebracht. En dan geldt voor de bewoners van blok2: het is niet altijd makkelijk om een keuze te maken.