EERSTE WONINGEN VAN HET GAS
Vorig jaar oktober was Purmerend één van de 27 gemeentes die in het kader van het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) een Rijksbijdrage ontving om bewoners te steunen in het aardgasvrij maken van hun woning. De wijk Overwhere in Purmerend is binnen de proeftuinen aardgasvrije wijken één van de meest vergevorderde. De woningen in Purmerend zijn binnen de proeftuinen de eerste woningen van particuliere eigenaren die aardgasvrij worden middels een wijkgerichte aanpak.

Bewonersgerichte aanpak
In Overwhere-Zuid heeft de gemeente het zwaartepunt gelegd op het betrekken van bewoners. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze hun woning verwarmen en bepalen dus ook zelf of zij mee willen in de transitie naar aardgasvrij. In het eerste deel van de proeftuin, 95 woningen groot, gaat nu 94% van de bewoners mee in de energietransitie. 
 
Wethouder Van Meekeren is trots op het bereikte resultaat: ‘Het is nooit ons doel geweest om als eerste gemeente woningen te kunnen overzetten, maar toch is het leuk dat ons dat gelukt is. Ik ben nu vooral blij dat we deze bewoners in een soepel proces hebben kunnen omzetten en dat daarbij alles zonder problemen is verlopen. Het is een bewijs dat een goede samenwerking tussen de gemeente en alle partijen, zoals de netbeheerder, Stadsverwarming Purmerend en de bewoners zelf, een voorwaarde is voor succes.