Blok-1: Scheldestraat en omgeving: laatste woningen gasvrij

Proeftuin Purmerend Blok-1 afgerond, 8 maart 2023 

In de Scheldestraat en omgeving zijn de laatste woningen gasvrij gemaakt. Door het plaatsen van de 88ste warmte-afleverset en het verwijderen van de cv-ketel zijn nu de woningen in de proeftuin Blok-1 van het gas afgekoppeld. .
 
Algemeen Directeur van SVP Arno van Gestel daarover: ‘De planning om in Blok-1 de woningen voor eind maart van het gas af te koppelen is ruim gehaald. Wij zijn nu volop aan de slag met de voorbereidingen om voor de zomer te starten met de aanleg van de warmtenetleidingen in Blok-2. Het project in de proeftuin komt daarmee steeds verder op stoom!’ 

Algemeen directeur SVP Arno van Gestel, bewoonster Chantal Dekker en wethouder duurzaamheid Coen Lageveen van gemeente Purmerend

Op de foto woningen in Blok-1 met aan de buitenzijde een zogezegde stijgleiding.  

Michaïl van Zuidam is eigenaar van de laatste woning die is aangesloten op het warmtenet van SVP is ook tevreden dat zijn woning van het gas af is: ‘Ondanks dat er natuurlijk altijd iets fout gaat en er overlast is bij zo’n groot project is de overstap vrijwel  probleemloos verlopen. Fijn dat wij nu aangesloten zijn op het warmtenet’.

Wethouder Coen Lageveen, wethouder duurzaamheid van de gemeente Purmerend ziet dat de bereidheid bij bewoners om af te koppelen van het gas steeds groter wordt: ‘Het is in Blok-1 gelukt om ongeveer 76% van de woningen gasvrij te maken. In de proeftuin Overwhere-Zuid staan we nu samen met Intermaris voor de uitrol van Blok-2. Inmiddels is in deze wijk ruim 86% akkoord om de woning van het gas af te koppelen. Veel eigenaren kiezen daarnaast ook om hun woning beter te isoleren en op die manier de kosten voor energie naar beneden te brengen. Overigens heeft de gemeente Purmerend daar ruime subsidie mogelijkheden voor’ aldus wethouder duurzaamheid Coen Lageveen.

Aanleg warmtenet per blok
De samenwerkende partners SVP, Intermaris en de gemeente Purmerend kiezen voor een bloksgewijze aanpak van de proeftuin. Er zijn na Blok-2 nog twee deelgebieden waar bij voldoende deelname van bewoners en financiën de aanleg van het warmtenet kan starten.

Purmerend grotendeels aardgasvrij
Purmerend loopt in Nederland voorop in het aardgasvrij maken van bestaande woningen in particulier bezit. Dat komt onder andere door de aanwezigheid van het warmtenet van SVP. Ruim 75% van de woningen in Purmerend is al aangesloten op het warmtenet. 

Aanleg warmtenet per blok
De samenwerkende partners SVP, Intermaris en de gemeente Purmerend kiezen voor een bloksgewijze aanpak van de proeftuin. Er zijn na Blok-2 nog twee deelgebieden waar bij voldoende deelname van bewoners de aanleg van het warmtenet kan starten.