Blok-1: Scheldestraat en omgeving: eerste van de 100 woningen gasvrij 

Proeftuin Purmerend gasvrij in volgende fase, 16 november 2022 

De eerste woningen in Blok-1 die in de Scheldestraat en omgeving staan, zijn gasvrij gemaakt. Afgelopen maanden heeft SVP de warmteleidingen in de straat al aangelegd. Stapsgewijs worden nu een voor een de woningen van het aardgas afgehaald. Als laatste stap in het proces wordt de cv-ketel verwijderd en daarvoor in de plaats een warmte-afleverset in de woning geïnstalleerd. In maart 2023 is het hele deelgebied aangesloten op het warmtenet van SVP. Het gaat in Blok-1 in totaal om ongeveer 100 woningen.
 
Algemeen directeur van SVP Arno van Gestel: 'Trots dat we nu in de proeftuin de volgende fase zijn ingegaan en dat ook deze bestaande woningen van het aardgas af gaan en op het warmtenet worden aangesloten. Daarmee zetten we opnieuw een flinke stap op weg naar duurzame warmte voor de hele stad!'

Algemeen directeur SVP Arno van Gestel, bewoonster Chantal Dekker en wethouder duurzaamheid Coen Lageveen van gemeente Purmerend

Op de foto van links naar rechts: Algemeen directeur SVP Arno van Gestel, bewoonster Chantal Dekker en wethouder duurzaamheid Coen Lageveen van gemeente Purmerend 

'Mooie stap'
Eerder zijn in de pilotwijk ongeveer 100 woningen gasvrij gemaakt. De daar geleerde lessen zijn toegepast in de aanleg in Blok-1. Coen Lageveen, wethouder duurzaamheid van de gemeente Purmerend is tevreden over het behaalde resultaat: ‘Het lukt ons nu om 80% van de woningen in de Scheldestraat en omgeving gasvrij te maken. Alles bij elkaar een mooie stap. Voor het derde deelgebied Blok-2 ziet het er ook goed uit. Al meer dan 80% van de eigenaren geeft aan te willen overstappen op het warmtenet van SVP. In dit deelgebied staan ook zo’n 100 woningen van woningbouwcoöperatie Intermaris. Samen met Intermaris staan we nu voor de uitrol om ook deze woningen in Overwhere-Zuid aan te sluiten op het warmtenet.’

Aanleg warmtenet per blok
De samenwerkende partners SVP, Intermaris en de gemeente Purmerend kiezen voor een bloksgewijze aanpak van de proeftuin. Er zijn na Blok-2 nog twee deelgebieden waar bij voldoende deelname van bewoners de aanleg van het warmtenet kan starten.